શુ તમે દરરોજ નું ૨૪૦ મી.લી કરતા ઓછું દૂધ પીવો છો ? ? ?

Cat Name :

સુમુલ શુદ્ધ ધી આપના રૂપિયાનુ પૂરેપૂરું વળતર

Cat Name :

હંમેશા રાખે આપને ફીટ સુમુલ પ્રો-ફીટ પ્રોબાયોટીક દહીં

Cat Name :

સુમુલ ડેરીના પારદશઁક વહીવટ ને જનરલ બોડઁમાં ચોમેરથી આવકાર

Cat Name :

સુમુલ સુવણઁ જયંતી વષઁ ખુશીઓ ની વિકાસધારા

Cat Name :

On This Occasion Of Republic Day We salute to Our Army & Promising To Serving Tasty & Healthy Food To Our Country

Cat Name :

સુમુલ બેકરી પ્રૉડ્ક્ટ્સ

Cat Name :

Office Conference हो या Family Function Be Ready Be Fresh Always સુમુલ બ્રેડ रखे आपका Kitchen का खयाल

Cat Name :

સુમુલ ડેરી લાવ્યુ છે, ડેરી પ્રોડક્ટ્સ સાથે બેકરી પ્રોડક્ટ્સ

Cat Name : News,   

આ શિયાળા માં સાલમપાક કહેવાશે સુમુલપાક

Cat Name :

"સુમુલ બેકરી પ્લાન્ટ" નુ ઉદઘાટન

Cat Name :

ભરતમાં સર્વ પ્રથમ અધતન સાધનો થી સજજ તથા FSSAI આધારિત મોબાઈલ મિલ્ક......

Cat Name : News,   

Gir Cow Ghee at Amazon.in

Cat Name :

200cr interest free Loan

Cat Name :

Mobile testing laboratory

Cat Name : News,   

Money transfer to farmer every 15 days

Cat Name : News,   

અત્યાઆધુનિક ડેરી પ્લાન્ટનું ઉદધાટન કરાયુ

Cat Name : News,   

સુમુલ મા અતિઆધુનિક ડેરી પ્લાન્ટ "સુમુલ-૨" નું ઉદધાટન....

Cat Name : News,   

સુમુલ ડેરીના ૧૫ લાખ લીટર ક્ષમતા ના ફુલ્લી ઓટોમેટીક અતિઆધુનિક ડેરી પ્લાન્ટ "સુમુલ-૨" નું ઉદધાટન....

 

 

 

Cat Name : News,   

Healthy Bhi, Fresh Bhi... Sumul Dairy Products

Cat Name :

દહીં એક, ફાયદા અનેક - સુમુલ "પ્રો-ફીટ પ્રોબાયોટિક દહીં"

Cat Name :

સુમુલ ડેરીના નવી પારડી શીત કેન્દ્ર ખાતે અતિ આધુનિક બેકરી પ્લાન્ટનું ભૂમિપૂજન

Cat Name : News,   

દેશમાં દૂઘ અને ડેરી ઉત્પાદનોમાં ભેળસેળ અંગે સુપ્રીમે ચિંતા વ્યકત કરી

Cat Name : News,   

मौसम कोई भी हो सुमुल दहीं खानेका बाहना चाहीये

Cat Name : News,   

ઈન્ડોર સ્ટેડિયમમાં બોલીવુડ કલાકાર શ્રી ધમૅેન્દ્રના હસ્તે સુમુલડેરીના ચેરમેન શ્રી રાજેશભાઈને લીમ્કા બુક ઓફ રેકોડૅ અેનાયાત થયો હતો...

Cat Name : News,   

લોકોમાં આરોગ્ય પ્રત્યે જાગૃતિ લાવ​વા સુમુલનો કાર્યક્રમ....

Cat Name : News,   

शिव की भक्ति, बढाएगी पढने की शकित !

Cat Name : News,   

સુમુલ આઇસ્ક્રીમ અને પાઉડર પ્રોજેકટ નુ ભુમિપુજન

Cat Name : News,   

ગુજરાતની સુમુલ ગોવામાં તેની ડેરીની કામગીરીનો પ્રારંભ કર​વા માટે સુસજ્જ​

Cat Name : News,   

દૂધ વ્ય​વસાયને વધુ વેગ​વાન બનાવ​વા માટે સુમુલ તમામ પ્રકારની મદદ કરશે : રાજુ પાઠક

Cat Name : News,   

દેશમા સૌથી પહેલા વેટનરી કોલેજ અને પશુ સં​વધૅન કેન્દ્ર માટે સુમુલની પસંદગી

sumul-5

Cat Name : News,   

એફઅાઈપી દૂધ મંડળીઓ દ્વારા ફટિૅલીટી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ પ્રોગ્રામ ઉદ્ઘાટન સમારોહનુ આયોજન

sumul-4

Cat Name : News,   

सुरक्षित पतंग खेले…. लोगोंकी सुरक्षा पर ध्यान दे

Cat Name : News,   

सब का पता कट… हमेशा सब से उपर

Cat Name : News,   

ભારતની સૌથી અધ્યતન ઓટોમેટિક દાણ ફેકટરીનુ બાજીપુરા શીત કેન્દ્રમાં ભૂમિપૂજન

sumul-3

Cat Name :

જે શાળામાં અભ્યાસ કર્યો તેનું ૠણ કદી નહીં ભુલૂ : સુમુલ ચેરમેન રાજુ પાઠક

Cat Name : News,   

પશુપાલકો દુધના ધંધાને લધૂઉધાેગ બનાવે તો આથિૅક રીતે પગભર થઈ શકે : રાજુ પાઠક

Cat Name : News,   

દૂધ ઉત્પાદક મંડળીઅાેને મકાન બનાવવા સરકાર ટૉકન દરે જમીન ફાળવશે.

Cat Name : News,   

રાજ્ય સરકારનો પશુ પાલકો માટે મહત્વનો નિણૅય

Cat Name : News,   

શિયાળામાં ઘરમાં બનેલા શિયાળુ પાક (વાસણા) ઠંડીમાં સ્ફૂતી વધારે છે...

sumul-Image

Cat Name : News,   

સ્વ​.ડૉ.વગીશ કુરિયનને તેમના જન્મદિન નિમિતે કૉટી કૉટી વંદન...

Cat Name : News,   

દેશી જાતિઅઓના દુધાળા પશુઅઓની જાળવણી માટે રાજય સરકારનૉ ઐતિહાસિક નિણૅય

unnamed

Cat Name : News,   

સુમુલના સભાસદોના દૂધ હિસાબના નાણાં સીધા બેંક ખાતામાં જમા થશે.

photo

Cat Name : News,   

A new healthy gift for surat city at sumul dairy on world milk day.

news

Cat Name : News,   

By the artificial seed of Gir cows, now the Holsteins cows will also produce nutrition milk

SumulNews

Cat Name : News,   

શિયાળામાં... સ્વાસ્થ્યની સંભાળ સુમુલ થી સારી કોણ રાખે

શિયાળામાં

Cat Name : News,   

પેસ્ચ્યુંરાઈઝ મિલ્ક (દૂધ) વિશે માહિતી

news-20150112

Cat Name : News,   

દૂધ વિષેની સંપૂર્ણ માહિતી

Cat Name : Milk Benefits,   News,   

શિયાળામાં… સ્વાસ્થ્યની સંભાળ સુમુલ થી સારી કોણ રાખે


Cat Name : Curd Benefits,   News,   

ઠંડીમાં તમારા પરિવારની સુમુલ કરતા સારી સંભાળ કોણ રાખે ?

news-20150110

Cat Name : News,